خط مشی شرکت

 

 

         در سنجش کیفیت معیار سنجش است

 

شرکت تولیدی صنعتی سنجش تولید کننده تعدادی از قطعات پلیمری و الکترونیکی خودرو و درجه های داخل باک خودرو ، در راستای استقرار نظام مدیریت بر اساس استانداردهای ISO/TS16949:2009  سازه گستر و ساپکو ، خود را متعهد به برآورده کردن الزامات و بهبود مداوم اثر بخشی سیستم دانسته و خط مشی کیفیت خود را به شرح ذیل اعلام می دارد :

بهبود فرایندهای سازمان از طریق پایش مداوم فرایندها و تعریف اهداف کیفی مناسب

افزایش مهارت و آگاهی پرسنل از طریق آموزش مداوم

افزایش انگیزش پرسنل با توجه به نظام انگیزشی سازمان

افزایش رضایت مشتریان

ارائه محصولات با کیفیت مناسب و تحویل به موقع سفارشات مشتری

دستیابی به سطح ضایعات صفر

مسئولیت ها و اختیارات تفویض شده به هر یک از افراد سازمان در راستای نیل به اهداف فوق می باشد و یکایک کارکنان متعهد به اجرای آنها به بهترین نحو می باشند .

اینجانب ضمن شرکت در جلسات بازنگری مدیریت با انتخاب نماینده تام الاختیار در نظام کیفیت کلیه موارد خط مشی کیفیت را مورد بازنگری و ارزیابی قرار می دهم .

 

 مدیر عامل

یاسر غفاری

                                                                                      

طراحی سایت و میزبانی فضا شرکت میناسافت