فن آوری جدید

 

 

در مسیر توسعه جهت ارتقا فناوری یک شرکت روش های گوناگون و مختلفی وجود دارد از جمله جذب فناوریهایخارجی از شرکتهای همکار و یا به روز رسانی و توسعه فن آوری به شکل بومی توسط تحقیق و توسعه R&D(( Research & Development  شرکت سنجش تا به حال فن آوری های خود رابه دو روش بهبود فناوری های قدیمی و نیزبه روش تحقیق و توسعه با کمک واحدهای R & D ، طراحی ، ابزار سازی و مهندسی ارتقا بخشید ه است وابزارهای تولیدی سازمان را  به صورت پیوسته از مکانیزمها ی تمام دستی به صورت اتوماسیون و نیمه اتوماسیون تبدیل کرده و  در سازمان بر این مهم متمرکز گردیده ایم. در مبحث فناوری های جدید که در هدفگذاریهای این شرکت و طرح های تجاری به آن رسیده ایم دیگر جایی برای خرید ماشین آلات صرف وجود ندارد . گامهای انتخاب شده در طرح ها ی تجاری سازمان برای انتقال فناورد به دو صورت تعریف گردیده است .در روش اول در ازای انتقال تکنولوژی ار سوی سرمایه گذار خارجی ویژگی ها ومنابعی  مانند :شراکت در سود بازار های داخلی و در مقابل  فراهم نمودن محل کسب و کار ,نیروی انسانی و اخذ مدارک و تاییده های دولتی بر اساس اعتبار شرکت می باشد .نام این شراکت,سرمایه گذاری  مشترک یا joint venture  می باشد .در روش دوم در قبال دریافت و انتقال تکنولوژی از پیمان کار خارجی هزینه این انتقال به صورت مالی و در قالب یک قرداد تجاری و با موضوع انتقال تکنولوژی عقد می گردد .ما در فناوری های جدید خود توجه ویژه ای به خطوط تولید و تجهیزات آزمایشگاههای خود داریم و در قبال آن برندی مطمئن و قدیمی با مشتریانی وفا دار و راضی را در پیش روی خود می بینیم که هرچه برای آنان تلاش و سرمایه گذاری نماییم با رضایتمندی آنان به اهداف والای طرح تجاری خود می رسیم .

 

 

 

 

 

طراحی سایت و میزبانی فضا شرکت میناسافت